{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

部落客/KOL推薦

 

感謝部落客及網紅大力推薦,分享給每位愛吃懂食的老饕們!

📸 媒體報導

 

感謝眾多媒體與部落客的熱情報導,我們將繼續創造出更多美味蛋捲!